Download citation

Cytotoxic and antibacterial properties of Mytilus galloprovincialis, Ostrea edulis and Crassostrea gigas (bivalve molluscs) hemolymph

Aquat. Living Resour., 9 2 (1996) 115-124
DOI: https://doi.org/10.1051/alr:1996015